Géén vertrouwen in aanpak reputatie- en duurzaamheid- of ESG-risico’s 

Wereldwijd hebben leidinggevenden een groot gebrek aan vertrouwen in de aanpak van hun eigen organisatie ten aanzien van reputatie- en duurzaamheid- of ESG-risico’s. Volgens een rapport van WTW zijn velen van mening dat deze gebieden slechts in beperkte mate zijn geëvolueerd. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 500 leidinggevenden van 250 topbedrijven in 20 landen uit de detailhandel, de industrie, de vrijetijds- en horecasector, de transportsector, niet-gouvernementele organisaties en liefdadigheidsinstellingen.

Andere belangrijke bevindingen zijn

83% van de senior executives zegt het reputatierisico serieus te nemen en het in de top vijf te plaatsen van risico’s binnen hun bedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat 77% van de senior executives er niet volledig van overtuigd is dat hun bedrijf klaar is voor de reputatie- en. Er duurzaamheid- of ESG-risico’s worden positieve stappen gezet, maar er kan meer worden gedaan – slechts een matige hoeveelheid analyses is uitgevoerd om het risico te analyseren of een formeel proces in te voeren om governance, accountability, monitoring en rapportage te waarborgen.

Niet voorbereid

Dit betekent dat ze mogelijk niet zijn voorbereid op de volledige impact op hun bedrijf als zich een schadelijke gebeurtenis voordoet die hun reputatie kan schaden. Daarom is het van cruciaal belang om te kijken naar een reputatiecrisisverzekering om het potentiële reputatierisico te beperken.