Bonen

Eén van de primaire taken van communicatie in een organisatie is naar mijn mening de antennefunctie: wat gebeurt er in de maatschappij dat van invloed kan zijn op het functioneren van die organisatie. Issuemanagement heet dat. Ik merk dat communicatieprofessionals dat niet altijd doen en zeker niet alert zijn op de ontwikkelingen in ons vak. Ze zijn veelal te druk met de ontwikkelingen in hun eigen organisatie. In het afgelopen decennium hebben er zich zo ongelofelijk veel veranderingen voor gedaan dat ik ruim tien jaar geleden besloten heb om communicatieprofessionals en organisaties op de hoogte te houden van die ontwikkelingen binnen het communicatiewerkveld. Daartoe geef ik Bonen in de pot, Bonen Weken en Bonen Doppen uit .

Bonen in de pot

Bonen in de pot informeert je over de ontwikkelingen in het communicatievak, interessante communicatievacatures en andere wetenswaardigheden die me op het gebied van communicatie zijn opgevallen of waarvan ik vermoed dat het ook jou zal interesseren; een soort issuemanagement voor het communicatievak zal ik maar zeggen.

Het heeft de titel “Bonen in de Pot” mee gekregen, dat zo veel zeggen als “hij wil nog wat zeggen maar het is onbelangrijk wat hij te zeggen heeft”, waarmee ik het relatieve van mijn berichten wil aangeven. Lees het vanuit je eigen perspectief volgens de WIIFM-formule: What’s in it for me.

Bonen weken


Bonen weken informeert je over de ontwikkelingen in het communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Het zijn interessante wetenswaardigheden die me op het gebied van communicatie en ondernemen zijn opgevallen of waarvan ik vermoed dat het ook jou zal interesseren; een soort issuemanagement voor het communicatie en ondernemerschap zal ik maar zeggen.

Bonen weken wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisatie in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

Bonen Doppen


Bonen Doppen is een onregelmatig verschijnende column over ontwikkelingen in het communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen in Noord-Nederland en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.