Begeleiden

Het begeleiden van iemand is in het helpen van een door hem/haar zelf gestelde vraag, doel of ambitie. Ik leer je jezelf te sturen en te reflecteren op het effect van gedrag en handelen. Mijn begeleiding richt zich op het ‘leren leren’ en het ‘leren doen’. De interactie tussen jou en mij is van grote invloed op een succesvol coachtraject. Een geweldige omschrijving van coachen, maar hoe gaat dat in de praktijk?

Begeleiden betekent voor mij het ondersteunen van jou in het ontwikkelen jouw ambitie. Dit gaat over veranderingen en verbeteringen die plaats ‘moeten’ vinden. En dit roept individuele leervragen op. Noodzaak komt in eerste instantie voort uit verhelderingsvragen en van daaruit ook meestal leervragen. Vanuit deze vraagstellingen help ik communicatieprofessionals en de wijze waarop is gebaseerd op ‘natuurlijk veranderen’: doorlopend zoeken naar datgene wat in de kern al aanwezig is.

Soms ben ik de gids, maar meestal meer een reisgenoot, samen met jou zoekend naar nieuwe wegen om tot oplossingen te komen van je situatie. Voorwaarde is wel dat jij jezelf verantwoordelijk voelt voor jouw leven en dat je ook een daadwerkelijke inspanning wilt leveren om de kwaliteit van je leven te verbeteren.

Gelijkwaardige relatie

Ik streef als coach naar een gelijkwaardige relatie met jou als cliënt. Ik sta daarbij open voor jouw belevingswereld, met speciale aandacht voor mogelijke verschillen in beleving van normen en waarden, voortkomend uit jouw sociale of culturele achtergrond. Niet ik als coach moet oplossingen aandragen vanuit mijn visie, maar jij vindt zelf de oplossingen die passen bij jouw situatie, mogelijkheden en diepste waarden en ik zal je daarbij helpen en ondersteunen.

Oplossingsgericht

Ik richt mij zowel op oplossings- als ontwikkelingsgericht coachen. Bij oplossingsgericht coachen gaat het om een weliswaar lastig, maar duidelijk probleem, waarbij jou het korte termijndoel al helder voor ogen staat. Je hebt alleen wat hulp nodig om de wegen te vinden om dat doel te bereiken. En waar nodig ook ondersteuning in het daarop volgende proces van inspanning en volharding. Werken aan een korte termijndoel kan overigens al een aanzet zijn tot persoonlijke ontwikkeling, omdat je altijd ‘jezelf tegenkomt’ bij het overwinnen van hindernissen.

Wat doe ik niet… en wat wel?

  • ik kan jouw problemen niet oplossen: dat moet je zelf doen!
  • ik kan je wel helpen oplossingen te zoeken of anders met je probleem om te gaan, of zelfs de voordelen ervan te zien.
  • ik ga niet zeggen wat je wel en niet moet doen: dat bepaal je zelf!
  • ik zet je wel aan tot reflectie, ik laat je kritisch naar je eigen doen en laten kijken, en soms geef ik een vrijblijvend advies.