Bonen Weken

Bonen Weken informeert je in principe iedere vier weken over de ontwikkelingen in het communicatiewereld in relatie tot ondernemen. Het zijn interessante wetenswaardigheden die me op het gebied van communicatie en ondernemen zijn opgevallen of waarvan ik vermoed dat het ook jou zal interesseren; een soort issuemanagement voor het communicatie en ondernemerschap zal ik maar zeggen.

Bonen weken wil zo veel zeggen als ‘stellig op iets rekenen en daarnaar maatregelen nemen’ en is bedoeld voor ondernemingen en organisaties in het midden- en kleinbedrijf om het management te attenderen op het belang van communicatie en reputatie van hun onderneming.

U kunt de edities van Bonen weken lezen op www.bonenweken.nl.

Of volg Bonen Weken via Twitter (@bonenweken) of Facebook (bonenweken).