Begrijpelijke taal voor ambtenaren

Stichting Lezen en Schrijven en Stichting ABC vervolgen op donderdag 23 september hun online tour door Nederland. Zij komen dan virtueel aan in de provincie Utrecht. Die middag organiseren zij een inspiratiesessie voor ambtenaren die zich bezighouden met laaggeletterdheid en communicatie. Het doel is om de communicatie van de overheid begrijpelijker en toegankelijker te maken. In alle twaalf provincies verzorgen zij dergelijke sessies.

Eenvoudige communicatie

Geke van Velzen, directeur-bestuurder Stichting Lezen en Schrijven: “De teksten van de overheid zijn nog steeds te moeilijk. Daar kan en moet nog een hoop verbeterd worden. Wij willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Daar is heldere overheidscommunicatie voor nodig. Met deze sessies willen wij onze kennis en kunde delen op het gebied van eenvoudig communiceren. In een interactieve workshop laten we onder meer de deelnemers kennismaken met eenvoudig schrijven.”