Jan Boon Communicatie zoekt verbinder/accountmanager

Korte omschrijving takenpakket:

De directie KAI verzorgt klantcontact, advies en informatie voor alle opdrachtgevers van RVO.nl. Binnen KAI werken we met teammanagers die de rol accounthoudend manager (AHM) hebben. Zij sturen op de uitvoering van de totale opdracht en werken nauw samen met (expertise)teammanagers. Per 1 februari is er een virtueel opdrachtenbureau, waarin accounthoudend managers nauw samenwerken onder regie van een opdrachtmanager. Ter ondersteuning maken twee financieel economisch medewerkers en een aantal adviseurs onderdeel uit van dit bureau. We zoeken iemand voor de rol van accounthoudend manager mest. Onderdeel van je opdracht is  samen met de betrokken teammanagers, opdrachtcoördinator mest en manager opdrachtenbureau te zorgen voor het soepel lopen van dit account.  Je bewaakt een totaaloverzicht van lopende acties binnen KAI en coördineert de samenwerking van de betrokken teammanagers en opdrachtcoördinator. Je zorgt hiertoe voor een passende overlegstructuur. Je zorgt voor een juiste vertegenwoordiging van KAI bij het ketenoverleg, neemt hier zelf aan deel vanuit Klant en hebt regie op de voorbereiding vanuit KAI. Je fungeert als aanspreekpunt voor de ketenpartners. Je stuurt de medewerkers van het contentteam die zich bezighouden met het onderdeel mest aan en vervult binnen de afdeling Klant de functionele aansturing van de mestopdracht. Je zorgt voor een offerte en rapportage over en realisatie prognose voor het KAI deel van de opdracht mest. Uitvoering zit voor grootste deel in Assen.

Gevraagde kennis, ervaring en competenties:

Heb je interesse in deze klus, mail je motivatie en CV naar jan@janboon.com.

Voor deze klus is het hebben van ervaring als accountmanager en met de offertesystematiek van RVO een pré evenals kennis en ervaring in het mestdomein. Je kunt KAI vertegenwoordigen in operationele en tactische overleggen. Gevraagde competenties: Samenwerken Bestuurssensitiviteit Organisatiesensitiviteit Resultaatgerichtheid Netwerkvaardigheid. Je bent een verbinder.