Privacyverklaring

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Uitgangspunt is dan ook dat ik de gegevens die ik van mijn relaties heb gekregen uitsluitend gebruik voor het doel waarvoor ze aan mij zijn verstrekt: uw persoonlijke gegevens deel ik alleen met mijn klanten in het kader van een zoekopdracht van hen. In alle gevallen heb ik vooraf overleg met u over het delen van uw persoonlijke gegevens, en vraag ik u altijd om uw toestemming daarvoor.

Lees hier mijn volledige privacyverklaring.