Onderzoek naar de beleving van Bonen in de pot

Elke keer dat ik met één van jullie contact heb, word ik overspoeld met lof, complimenten en blije verhalen over Bonen in de pot. Dit is werkelijk fantastisch en een immense bron van inspiratie.

Maar toch blijft de vraag

Denkt iedereen hetzelfde, of zijn er misschien andere meningen, kritische geluiden of suggesties voor verbetering? In mijn oneindige wijsheid besloot ik enige tijd dat een nieuw onderzoek de antwoorden zal onthullen. Dit markeert het derde onderzoek naar hoe jullie Bonen in de pot ervaren sinds het voor het eerst verscheen in januari 2012.

Hoe is jouw beleving?

In september zijn we gestart met ons onderzoek naar jouw persoonlijke beleving van Bonen in de pot. De enquête begon met een aantal vragen over jou als gewaardeerde lezer, gevolgd met vragen over de inhoud en de opzet van Bonen in de pot en eindigde met een paar vragen over het rapportcijfer dat jij aan mijn nieuwsbrief zou geven.

Het team

De zeer toegewijde studenten, Stijn, Lieke, Jasper, Joëy en Léon, van de Marketingopleiding aan de Hanzehogeschool Groningen, onder begeleiding van docent-onderzoeker Tom vernamen graag jouw mening over Bonen in de pot.

Advies

De studenten: “Uit ons onderzoek blijkt dat de nieuwsbrief Bonen in de pot zeer positief wordt ontvangen door de lezers. We moedigen Jan Boon Communicatie aan om de elementen die momenteel goed werken, zoals de toon, stijl en de keuze van onderwerpen, te behouden. Het consistent leveren van kwalitatief hoogwaardige en relevante content heeft duidelijk bijgedragen aan het opbouwen van een positieve perceptie en vertrouwen bij de lezers. Het voortzetten van deze lijn, terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor aanpassingen en verbeteringen, zal de nieuwsbrief blijven versterken als een belangrijk instrument voor effectieve communicatie.”​

Bonen in de pot speciale editie

Een speciale editie van mijn nieuwsbrief is geheel gewijd aan de resultaten van het belevingsonderzoek naar Bonen in de pot.