Gasenquête

De conclusie van het afgelopen vrijdag gepresenteerde eindrapport Groningers boven gas van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen liegt er niet om. De belangen van de Groningers zijn stelselmatig genegeerd bij de gaswinning in hun provincie en geld ging altijd boven veiligheid. Het ontbrak daarnaast in de rest van Nederland lange tijd aan zorg en aandacht voor het aardgasgebied.

De samenvatting

Een overzicht van de belangrijkste conclusies uit het eindrapport, de reacties en de vragen die overblijven. Het stuk van bijna 2000 pagina’s beschrijft de gang van zaken sinds de gaswinning in 1963 in de provincie begon. De commissie kiest nadrukkelijk voor het perspectief van de gedupeerden. “Belangen Groningers structureel genegeerd bij gaswinning”, luidt de hoofdconclusie.

Niet geluisterd

Alles had anders kunnen verlopen als er eerder was geluisterd naar de Groningers. “Nu is de gaswinning uitgelopen op een ongekend systeemfalen van zowel publieke als private partijen die hun plichten hebben verzaakt.”

Leidende politici, zoals premier Rutte, hebben bovendien de ernst en urgentie van de problemen lang onderschat. Toen die rond 2018 wel duidelijk werd ging Rutte weliswaar herhaaldelijk op bezoek in Groningen en toonde hij betrokkenheid, maar tot frustratie van de Groningers veranderde er niets.