Communicatiemanagement

De communicatie-agenda voor 2022: écht actie op datasecurity en duurzaamheid. Merken boksen op tegen torenhoge verwachtingen van de consument. CEO’s genieten net als organisaties steeds minder vertrouwen. Dat was voor de start van de pandemie al zo, maar lijkt manifester te worden. Twee thema’s springen er in 2022 uit voor de communicatie-agenda: datasecurity en klimaat. Maar het pakket aan issues groeit en vraagt om een communicatieve organisatie.

Branding en reputatie

Branding en reputatie worden vaak in een adem genoemd, maar hebben een verschillende betekenis. Waar het om branding gaat om wat je zegt te zijn en hoe je je gedraagt,  gaat het bij reputatie vooral om wat anderen over je zouden zeggen gebaseerd op gedeelde percepties die mensen van jouw organisatie hebben.

Duurzaamheid

Een conclusie uit een authenticity-onderzoek 2021: 80 onderzochte merken in Nederland voldoen niet aan de verwachtingen van consumenten. Ook blijkt dat: 90% van de 80 onderzochte organisaties in Nederland niet voldoet aan de verwachtingen van consumenten als het gaat om duurzaamheid. De verwachtingen van de Nederlandse consument over/voor duurzaamheid zijn ook fors hoger dan in het Verenigd Koninkrijk (75%) of Duitsland (68%).

Zorgvuldiger omgaan met data

Digitalisering is een overkoepelend thema waar de communicatiemanager niet omheen kan. Consumenten maken zich serieus zorgen over de toenemende digitalisering van de samenleving en de kwetsbaarheden die dat met zich meebrengt. Dan gaat het over dataveiligheid en privacy.

93% van Nederlanders is bezorgd over hoe bedrijven en andere organisaties omgaan met de veiligheid van data en dataprivacy.