Pieter Omtzigt stelt

in een opinie in Trouw dat de overheid meer geld moet besteden aan doordacht beleid, dan aan de communicatie van dit beleid. Bij de Algemene Financiële Beschouwingen heeft hij daarom twaalf amendementen ingediend, om het budget van de 800 persvoorlichters terug te dringen en daarvan vijftig fte’s te gebruiken voor twee nieuwe adviesraden.

Omtzigt schrijft dat dit probleem al langer speelt. Eind 2009 werd in de Tweede Kamer een rapport gepresenteerd, waarin werd gepleit voor terugdringing van het aantal formatieplaatsen voor departementale persvoorlichters. De verhouding tussen enerzijds journalisten en anderzijds persvoorlichters was zoek; destijds was deze verhouding één staat tot drie: per journalist waren er drie persvoorlichters. Volgens Omtzigt is dit in de loop van de tijd nog veel erger geworden.