Alles blijft anders

In Bonen Doppen: Alles blijft anders. Een terugblik op het bijzondere jaar 2020.

2020 was een zeer bijzonder jaar

De rol van communicatie in de coronapandemie stond heel vaak ter discussie en werd soms gevoerd door degenen die vonden dat ze er ook verstand van hebben. Iets wat in ons vak veel vaker voorkomt. Het is voor velen onwaarschijnlijk moeilijk en ingewikkeld de meerwaarden van communicatie aan te tonen.

We moeten de weerwaarden van communicatie tastbaarder maken.  De huidige pandemie en de grotere dynamiek ten aanzien van communicatie met in- en externe stakeholders heeft het belang van accountability nog eens versterkt.

In toenemende mate zal van ons als communicatieprofessionals gevraagd worden het in- en externe krachtenveld zichtbaar te maken en opvattingen, issues, waarden en gedragingen van stakeholders en publieke opinie te analyseren door monitoring en omgevingsanalyses.

Het agenderen van thema’s door middel van stakeholdermanagement, issuemanagement en reputatiemanagement, op zoek zijn naar alignment en harmonie met de omgeving. Er voor zorgen dat alle betrokken partijen op eenzelfde lijn komen. Issuemanagement zal een grotere rol gaan spelen in ons werk. Ik wens u daarbij veel wijsheid.

Bonen Doppen,

een uitgave van Jan Boon Communicatie, is een onregelmatig verschijnende column, of blog zo je wilt, over ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak. In Bonen Doppen beschrijf ik de marketing-, communicatie- en reclamebewegingen en is een onafhankelijke, signalerende en af en toe genadeloze column.

Naast Bonen Doppen geeft Jan Boon Communicatie Bonen in de pot  (informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak en verschijnt in principe ieder maandagochtend) en Bonen Weken (informeert je over de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievak in relatie tot ondernemen en verschijnt eens in de vier weken) uit.

Wil jij op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het marketing- en communicatievakgebied of wil je een ander attent maken op Bonen in de pot en/of Bonen Weken?  Abonneer je hier!