Overheid en traditionele media

Onderzoek laat zien dat bij driekwart van de Nederlanders het mediagedrag is in het teken van corona: corona heeft geleid tot meer argwaan over de berichtgeving van media. Vooral sociale media en Youtube worden weinig vertrouwd als bron, in tegenstelling tot traditionele media en de overheid. Ook zijn we selectiever in ons gebruik, volgen we meer nieuws en actualiteitenprogramma’s, en zijn we ook andere bronnen gaan gaan. Dat blijkt uit het onderzoek De Staat van media Nederland van Newcom, dat 2.870 Nederlanders ondervroeg over hun mediagedrag, hun oordeel over de nieuwsselectie, het vertrouwen in media en de behoeften die ze hebben.