Ontwrichting

De eerste signalen van een maatschappelijke ontwrichting worden zichtbaar. De tijd van geruststellend taalgebruik is voorbij. De bevolking heeft recht op onverbloemd taalgebruik nu het aantal positieve testuitslagen onstuitbaar de richting van de tienduizend per dag opgaat. Niets wijst erop dat de stijgende curve zal afvlakken. Het belangrijkste advies aan iedereen is vooral thuis te blijven.