De coronacrisis als de aanzet tot fundamentele veranderingen

De coronacrisis laat diepe sporen na in het leven van mensen, de maatschappij en de economie. Gezien de omvang, de ernst, de duur en de tot dusver genomen maatregelen, galmen de effecten van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk langer na dan we nu kunnen voorzien. Hoe de wereld er straks precies uitziet en hoe ons leven is veranderd, is nog onduidelijk. De crisis kan wel de aanzet zijn tot meer fundamentele veranderingen en momentum verschaffen om samen problemen op te lossen die er eerder ook al waren, maar die door de crisis urgentie hebben gekregen.

Zo wordt de omscholing van mensen belangrijker om hun kansen op werk te vergroten. In het onderwijs neemt het gebruik van digitale hulpmiddelen versneld toe. Docenten staan daarbij voor de uitdaging om hun digitale kennis te vergroten en te gebruiken. In de gezondheidszorg heeft de pandemie aangetoond dat andere manieren van werken mogelijk zijn, zoals bijvoorbeeld zorg en dagbesteding op afstand met behulp van digitale middelen.