Jan Boon Communicatie

brengt mensen samen


Jan Boon Communicatie
Jan Boon Communicatie

Nicolaas Beetsstr. 22
9636 GJ ZUIDBROEK

0598 850 556
06 11 86 20 01

Facebook LinkedIn Twitter Wordpress

Bonen doppen Bonen in de pot Bonen weken
Vraag Aanbod Meld je aan voor de nieuwsbrief

Jan Boon

Jan Boon

Ruim dertig jaar heb ik als communicatieadviseur bij de Nederlandse Gasunie in Groningen gewerkt op vrijwel alle werkvelden van communicatie.

Als gastdocent en –trainer treed ik nog steeds regelmatig op bij de Hogescholen in Groningen, Leeuwarden en Zwolle. Vijftien jaar was ik verbonden aan diverse communicatieonderwijsinstellingen als de SRM en de LOI. Als communicatieadviseur was ik betrokken bij meerdere grote sportmanifestaties.

Inmiddels meer dan vijftien jaar ben ik secretaris en penningmeester van de Noorder Pers Sociëteit, een platform voor journalisten, woordvoerders, overheden en bedrijfsleven. Ruim tien jaar was ik voorzitter van de NVPR, de noordelijke voorlichters en pr-mensen.

Verder was ik bijna acht jaar voorzitter van de Adviesraad van het Instituut voor Communicatie en Media van de Hanzehogeschool Groningen. Ik was lid van de Raad van Advies van Commotie, dé studievereniging voor communicatiestudenten in Groningen.

In deze diverse functies staan en stonden netwerken, kennisoverdracht en ervaring centraal. In die jaren heb ik een groot netwerk opgebouwd zowel binnen als buiten het communicatiewerkveld. Door deze netwerken sta ik in contact met het bedrijfsleven, verschillende overheidsorganisaties, met het communicatieonderwijs en met communicatieprofessionals op HBO- en WO-niveau.

In september 2008 heb ik Gasunie verlaten en na een jaar sabbatical startte ik in september 2009 met Jan Boon Communicatie.

In het studiejaar 2011-2012 was ik als docent corporate communicatie verbonden aan de NHL Hogeschool in Leeuwarden.

tag cloud

Visie op communicatie

Goede communicatie is tweerichting verkeer, waarbij zender en ontvanger elkaar zonder “ruis op de lijn” moeten kunnen verstaan en begrijpen. Alleen dan is het mogelijk om het wederzijds begrip en respect te krijgen dat de basis is voor goede verhoudingen.

Dat wederzijds begrip tussen een organisatie en haar interne en externe doelgroepen is van wezenlijk belang om je doelstellingen te kunnen realiseren. Redenerend vanuit de organisatie vergt dat een luisterend oor, openheid, invoelings- en inlevingsvermogen.

Communicatie gaat vooral over gezond verstand. Als je je kunt inleven in je stakeholders en je verdere omgeving, kom je een heel eind. Maar vanachter de bril van je eigen organisatie ontstaan soms wat blinde vlekken. Dat is het moment dat je hulp nodig hebt van een communicatieprofessional. Iemand die onbevangen en objectief de vertaalslag kan maken van het belang van een onderneming naar een effectieve communicatietactiek.

Ik doe dat op mijn eigen wijze: betrokken, loyaal aan mijn opdrachtgever, maar ook altijd vanuit een kritisch onderzoekende helikopterview. Ik werk bij voorkeur vanuit een integrale aanpak; het complete plaatje. Niet de communicatie als een losstaande iets zien, maar als onderdeel van het dagelijkse functioneren van een organisatie. Daarin kan ik helpen problemen en oplossingen zichtbaar te maken.

Met de strategie van een organisatie rotsvast in mijn bagage wil ik direct en effectief kunnen inspelen op de ontwikkelingen van vandaag en morgen. Dat vergt continuïteit in de relatie. Een klankbord, een meedenker, een oplosser. Slim, creatief en liefst verrassend.

Dat werkt overigens het best bij opdrachtgevers die openstaan voor nieuwe ideeën en invloeden en een opbouwend kritische houding vooral als kans zien. Ja-knikkers zijn er al genoeg. Organisaties die communicatief in de problemen komen, hebben vaak juist behoefte aan de kritisch onderzoekende blik van een buitenstaander. Ook specifiek voor CEO’s of bestuurders die een persoonlijk klankbord zoeken, kan ik die rol vervullen.